DIENSTE

Agronomist [photo] 

Aanbevelings

Ons geregistreerde landboukundiges is ten volle gekwalifiseer om kundige aanbevelings ten opsigte van ons kliënte se gewasse te doen.

Hulle verseker dat die regte hoeveelheid van die regte produk op die regte plek en op die regte tyd toegedien word. Hulle aanbevelings is so opgestel dat die voedingstof wat toegedien word, in die gewasvereistes voldoen en dus voedingstofverlies op die land minimaliseer.

‘n Akurate kunsmisaanbeveling is ‘n ingewikkelde proses wat ‘n omvattende kennis van die hele gewas- en grondstelsel verg. Verskeie faktore moet in ag geneem word om die regte hoeveelheid van die regte kunsmis op die regte tyd en op die regte plek, met die regte metode te kan toedien.

Aanbevelings [chart]

Hierdie is slegs ‘n paar van die faktore wat ons landboukundiges in ag moet neem wanneer kundige aanbevelings gemaak word.