DIENSTE

Green house [photo] 

Navorsing en ontwikkeling

Ons navorsing- en ontwikkelingsafdeling se hoof mandaat is om risiko te verminder en ons kliënte se opbrengs te verhoog. Met ander woorder, ons hanteer praktiese voedingskwessies wat die boer op ‘n daaglikse basis mee te doen kry.

Produkontwikkeling en tegnologiese verbeterings is op die wetenskaplike beginsels van navorsing gebaseer. Dit beteken dat proewe op kommersiële plase en in glashuise uitgevoer word en dat die statistiese metodes van repetisie en die ewekansige plasing van toetse gebruik word.

Die ontwikkeling van unieke en innoverende produkte is die kern van Omnia se Nutrilogie® filosofie en daarom word ons resultate statisties ontleed en enige toevallige invloede uitgelaat om te verseker dat die produk wat getoets word, op verskeie maniere tot die verhoging in opbrengs sal bydra.

Verder word proewe uitgevoer om die optimale ekonomiese toediening vir verskillende mark- en omgewingstoestande vas te stel en daardeur ons kliënte se risiko te verminder.