INLIGTINGSENTRUM

Ammonium nitrate [photo] 

Onder normale druk en temperature, is ammoniakgas ligter as lug met ‘n versmorende reuk. Dit word onder hoë druk geberg, vervoer en toegedien.


Dit het algemene praktyk geword om groot hoeveelhede gereduseerde stikstof (ureum, ammoniak en ammonium) maar veral ureum as 'n voorplant kunsmis in graanproduksie te gebruik. Hierdie praktyk is goed in die Vrystaat en Noord Westelike gebiede gevestig en kom ook reeds in Mpumalanga voor.


Plante reageer nie net op die hoeveelheid kunsmis wat toegedien word nie, maar ook op die tipe kunsmis, tyd van toediening en die metode van toediening. In hierdie artikel gaan ons bietjie kyk na hoe plante voedingstowwe opneem en ook wat die effek daarvan op die opbrengs aan die einde van die dag is. Daar word dan spesifiek na vooraf toediening van kunsmis ("pre-plant"), kunsmis met plant en topbemesting verwys.


Dit het algemene praktyk geword om groot hoeveelhede suiwer ureum as vooraanplantingskunsmis te gebruik, veral by die aanplant van mielies. Hierdie praktyk is reeds goed in die Vrystaatse en Noordwes-produksiegebiede gevestig en is ook besig om in Mpumalanga pos te vat.


Dit is reeds bekend dat Omnia en sy aandeelhouers 1.4 miljard Rand in 'n bykomende salpetersuuraanleg in Sasolburg belê het. Een pertinente rede is oor Omnia, as landbou-georiënteerde maatskappy, se besef van die relatiewe beter gebruiksdoeltreffendheid van nitraathoudende kunsmisbronne soos veral ammoniumnitraat en kalsiumnitraat.