INLIGTINGSENTRUM

Chemically granulated fertilizer [photo] 

Omnia se chemies verkorrelde kunsmisprodukte word spesifiek by ons unieke verkorrelingsaanleg vervaardig. In hierdie produkte, wat internasionaal as “compounds” bekendstaan, bevat elke korreltjie presies die hoeveelheid en verhouding plantvoedingstowwe as wat vir die produk geregistreer is.


Sy oupa het dit met Springbokkleure vergelyk. Sy pa noem dit ‘n roeping. Al wat hy weet, is dat hy hiervoor bestem is. Baie soos hy droom hulle hele lewe lank daarvan om eendag op die plaas te kan werk en gewasse te kan help verbou. Hy, Cassie, gaan vandag hoor of hy dit gemaak het.


Gedurende die 2006 seisoen is proewe gedoen om die effek van chemies verkorrelde ammonium-nitraatgebaseerde plantermengsels teen massavermengde ureumge-baseerde plantermengsels te toets.


Wanneer landbouprodukte vanaf Suid-Afrika na die Europese Unie (EU) uitgevoer word, word monsters van alle produkte getoets vir die teenwoordigheid van plaagdoders wat moontlik gedurende die groeistadium van die plante gebruik is.


Ammoniumtoksisiteit beskadig plantwortels en watergeleidingsweefsel (xileem). Wanneer die xileem inval en wortels beskadig word, beperk dit wateropname wat tot verlepping en belemmerde groei lei.


Omnia is die enigste maatskappy in Suid Afrika wat steeds kunsmis chemies verkorrel en wel ook op 'n unieke manier.