INLIGTINGSENTRUM

Medical [photo] 

Geel vir prestasie – swaelgeel

Vroeë toedienings van swael (S) het goeie opbrengsreaksies op kanola teweeggebring. 'n Ewekansige algehele blokontwerp-uitleg is gebruik om verskillende S-peile teen plant (0 en 20 kg S.ha-1), eerste topbemesting (0, 20 en 40 kg S.ha-1) en tweede topbemesting (0, 20 en 40kg S.ha-1) toe te dien.

Beste behandeling

Geen statistiese verskille is tussen die behandelings gemerk nie, maar die 20:0:0-behandeling het die beste opbrengs, en hoogste opbrengs op belegging van 230% gehad. Drie verskillende aanwysers het getoon dat 20 kg S.ha-1 die beste peil was om by hierdie proefperseel naby Napier toe te dien. 52% van die afsonderlike blokke wat S op 'n vroeë stadium met plant ontvang het, het meer as 1.8 t.ha-1 opbrengs verkry. Die ekonomiese optimum, sowel as die opbrengs, het aangetoon dat 21 kg S.ha-1 die beste toedieningspeil was. Daar was 'n verskil van 13% (239 kg graan) tussen die behandelings wat die laagste en die hoogste opbrengs teweeggebring het, en die gemiddeld van die proefperseel was 1.969 t.ha-1 (Figuur 1).

Image
Figure 1: Opbrengsreaksie op verskillende S-toedieningspeile op verskillende tye (plant; 1ste topbemesting; 2de topbemesting). Geen statistiese verskille tussen behandelings is opgemerk nie, maar die 20:0:0-behandeling het die beste opbrengs gelewer en het die hoogste opbrengs op belegging (230%) gehad

Kritiese grondwaardes

In ‘n soortgelyke proef deur Ngezimana en Agenbag (2014) is optimale swaeltoedienings van 15-30 kg ha-1 vir gronde met minder as 6 mg kg-1 S aanbeveel. Aangesien die grond in ons proef egter 10 mg kg-1 S bevat het, was swael nie ‘n beperkende element nie. Dit sal verklaar waarom geen opbrengsreaksie verkry is nie en bevestig die kritiese grondwaardes van Ngezimana en Agenbach.

N:S verhouding

Die ondersoekende proef wat gedurende die 2013-seisoen gedoen is, sowel as die statistiese proef gedurende 2014, het soortgelyke reaksies op die mees optimale S-peil vir toediening getoon – 10 kg S.ha-1.t-1 kanola verwyder. Dit gee 'n N:S-verhouding van 6:1 (N:S-verhouding van 7:1; Agenbag, 2013), waar die ondersoek gedurende 2013 ook 'n N:S-verhouding van 5:1 (R2=0.9503) vir 'n ander land op dieselfde plaas getoon het (N:S-verhouding van 5:1; Street, 2013), maar die perseel by Heidelberg het met 'n N:S-verhouding van 2:1 (R2 = 0.7173) die beste resultate gegee. Alhoewel die N:S-verhouding vir die verskillende plase verskil, is dit steeds in lyn met die optimaal van 10kg S.ha-1.t-1 kanola ge-oes.

Alhoewel die N:S-verhouding van die blaarontleding die beste vir die hoogste-produserende behandeling was, was daar geen verband tussen hierdie verhouding en die opbrengs nie. Geen verband is met die OmniSap®-ontleding tussen die N:S-verhouding en opbrengs by enige van die groeistadiums gevind nie.

Ureum vs ammoniumnitraat

Die grondvoedingswaardes was baie laag vir N (slegs 12 kg N.ha-1 kon gemineraliseer word), maar die S-waardes was goed (14.9 kg S.ha-1). Die urease-aktiwiteit was ook laag (46.51 µg/g/2h) – 'n aanduiding dat ureum-omskakeling nie baie doeltreffend sal wees nie. Dit is gestaaf, aangesien die produsent slegs ureum-gebaseerde kunsmis met plant en as topbemesting toegedien het, en sy gemiddelde opbrengs 1.6 t.ha-1 was - 23% laer as die perseel se gemiddeld van 1.969 t.ha-1 waar AN-gebaseerde kunsmis vir topbemesting gebruik is. Die verskil in topbemesting was visueel ook baie duidelik (Figuur 2).

Image
Figure 2: Opsigtelike verskille tussen die produsent se land (links) en die proefperseel (regs) was duidelik

Die produsent se plante het geen blare oorgehad nie (foto aan die linkerkant), terwyl die plante van die proefperseel nog baie gehad het (foto aan die regterkant) wat steeds tot peulvul en die verhoging van opbrengs bygedra het. Die produsent se kanola was ook sigbaar bruin (links onder) as gevolg van 'n 10% schlerotinia-besmetting, terwyl die proefperseel (regs onder) glad nie sulke probleme ondervind het nie en nog redelik groen was, wat ook beter tot peulvul en die verhoging van opbrengs bygedra het.

Deur Marinda Kellerman (Navorser)