INLIGTINGSENTRUM

Barley [photo] 

Al meer maatskappye gebruik die term “oplossings” in hul bemarkingsveldtogte. Verwys na ‘n onlangse webgebaseerde publikasie (Ian Mann in Fin24.com van 19 Julie 2018).


As gevolg van die onlangse droogtes en toenemende insetkostes word die hedendaagse saaiboer al hoe meer gedwing om doeltreffender te wees.


Natrium (Na) is een van die sestien elemente wat in ʼn roetine sapontleding deur Omnia Kunsmis se OmniSap® laboratorium bepaal word. Hoewel natrium slegs vir ʼn enkele plantspesies noodsaaklik mag wees, voldoen dit nie aan die nodige vereistes om as ʼn noodsaaklike element erken te word nie. Noodsaaklike elemente moet aan, onder andere, die volgende vereistes voldoen:


Mielies is Suidelike Afrika se belangrikste graangewas en as dit net lyk of daar te min of te veel geproduseer gaan word, word die mielieprys dramaties beïnvloed.


Daar word dikwels met bemestingspraktyke in gewasproduksie beoog om maksimum opbrengs te verkry, met min oorweging ten opsigte van die invloed van plantvoeding (positief of negatief) op gewasgehalte.


Die wêreld se suikerproduksie het vanaf omtrent 50 miljoen ton in 1965 tot nagenoeg 175 miljoen ton in 2017 gegroei.


Daar word dikwels na sproeibemesting verwys as die praktyk waardeur kunsmis in vloeibare of wateroplosbare vorm deur die besproeiingstelsel aan 'n gewas toegedien word.


Die beskikbaarheid van grondvog en plantvoedingstofopname gaan hand aan hand in gewasproduksie. Voedingswanbalanse tydens droogtetoestande onderdruk plantgroei en produktiwiteit deur die voedingstofopname, -vervoer en -verspreiding te beïnvloed. Alhoewel die rol van sekere voedingstowwe in die plant se weerstand teen droogte as sulks meer prominent is, is dit steeds belangrik om voortdurend al die plantvoedingselemente gedurende die seisoen te kontroleer om die beste produksie te verkry.


Dit is vir Omnia Kunsmis van uiterste belang om seker te maak dat korrekte wetenskaplike norme gebruik word om grond-, sap- en blaarontledings te interpreteer. Die belangrikheid hiervan kan nie genoeg beklemtoon word nie aangesien 'n korrekte grond-, sap- en blaarontleding en interpretasie daarvan ekonomiese vooruitgang op die plaas verseker. 


Suid-Afrikaanse landbougrond wat al hoe duurder raak maak die aankoop van grond vir uitbreiding vir veeboere, wat net oor natuurlike veld beskik en reeds hul kapasiteit bereik het, 'n duur proses.