INLIGTINGSENTRUM

Barley [photo] 

Kundigheid

Die gebruik van OmniSap® om risiko onder droogtetoestande te bestuur

Die beskikbaarheid van grondvog en plantvoedingstofopname gaan hand aan hand in gewasproduksie. Voedingswanbalanse tydens droogtetoestande onderdruk plantgroei en produktiwiteit deur die voedingstofopname, -vervoer en -verspreiding te beïnvloed. Alhoewel die rol van sekere voedingstowwe in die plant se weerstand teen droogte as sulks meer prominent is, is dit steeds belangrik om voortdurend al die plantvoedingselemente gedurende die seisoen te kontroleer om die beste produksie te verkry. Figuur 1 toon duidelik die nadelige invloed wat 'n vogtekort op voedingstofopname het en beklemtoon die belangrikheid daarvan om die vlakke te kontroleer en seker te maak dat dit voldoende vir die plant is. Figuur 2 toon die afstand waarteen makro-elemente deur plantwortels opgeneem kan word en beklemtoon die belangrikheid daarvan om fosfor, kalsium, magnesium en kalium teen optimale vlakke in die wortelsone te handhaaf.

Invloed van grondvog op voeding stofopname

Totale voedingstofinhoud in 9-maande oue Dalbergia sissoo -saailinge soos deur wisselende vlakke van waterstremming beinvloed. Gemiddeld drie herhalings.

**Beduidend at <0,01

W1 - W4 was onderskeidelik met 20, 14, 10 en 8 mm water besproei, met W5 wat geen verdere besproeiing, behalwe by at vesting, ontvang het nie. Grondwaterinhound het van from 82 .0 mm tot 4.2 mm gewissel.
Figuur 1: Nagevolge van verhoogde watertekorte op voedingstofopname


Figuur 2: Afstand waarteen makro-elemente deur die wortel opgeneem word

Die OmniSap®-aanbod:

Voedingstofontleding: Met 'n plantsapontleding word voedingstofvlakke in werklike tyd gemeet, en toon watter elemente op daardie stadium in die plant se 'bloedstroom' teenwoordig is. Dit sal enige tekorte of wanbalanse op 'n sekere tydstip in die plant onthul en die geleentheid skep om dit te korrigeer voordat enige opbrengs- of gehalteverliese voorkom. Plantsapontleding is die ontbrekende skakel tussen 'n grond- en blaarontleding aangesien dit 'n aanduiding gee van die werklike voedingselemente wat beskikbaar is vir plantgroei, en gevolglik enige grondwanbalanse of produksiepraktyke wat voedingstofopname beperk, uitlig. Die OmniSap®-ontleding sluit die volledige spektrum van noodsaaklike plantvoedingstowwe in: ammoniumstikstof (N), nitraat-N, totale N, fosfor, kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium, swael, yster, mangaan (Mn), koper, sink, aluminium (Al), boor en silikon. Vinnige verwerkingstye (48-uur by die laboratorium) verseker tydige resultate vir spoedige regstellingsaksie. 

Ammoniumtoksisiteit: Buiten die gewone voedingstofontleding wat dit bied, fokus OmniSap® ook op die gebruik van die korrekte N-bron. Daarom word 'n Ammoniumtoksisiteitsindeks as waarskuwing ingesluit wat die kliënt teen sulke toestande waarsku. Ammoniumtoksisiteit is uiters nadelig vir plantgroei en kom gewoonlik voor wanneer ureum of ammoniumbronne sonder die teenwoordigheid van enige nitrate gebruik word. Ammoniumtoksisiteit veroorsaak geel, verdwergde plante, met hewig beperkte wortelgroei. Dit veroorsaak onderdrukte katioonopname (veral Ca, Mg en K) en 'n totale metaboliese ontwrigting wat tot lae suikervlakke en verswakte plantgroei en ‑opbrengs lei. Dit is skadelik vir die grond aangesien die grond pH-vlakke beduidend verlaag word as gevolg van fisiologiese versuring van die oksidasie van ongebruikte stikstof vanaf ‘n gereduseerde stikstofbron na salpetersuur. Dit laat elemente soos Al en Mn toe om die grondoplossing binne te dring en onherstelbare skade aan plantwortels aan te rig. Hierdie indeks staan ook die gebruik van genoegsame nitrate voor. Onder droogtetoestande kan plante nie aan verdere stremming deur ammoniumtoksisiteit onderwerp word nie. Versuring van die grond en die beperking wat wortelgroei op die plant plaas om vog en voedingstowwe te kan gebruik, kan nie onder beperkte vogtoestande bekostig word nie. Nitrate het ook die verdere voordeel dat dit help om die sluiting van huidmondjies (stomata) te beheer en daardeur die plant se waterverbruiksdoeltreffendheid te verbeter.

Plantsuiker (Sukrose): OmniSap® bied die meting van plantsuiker of sukrosevlakke as deel van die aanbod. Die belangrikheid van sukrose in plante kan as volg opgesom word: Sukrose is die hoofproduk van fotosintese (met fruktose en glukose wat die middel- en kortlewe-voorgangers van sukrose is). Sukrose verskaf mobiele energie aan plante gedurende die dag, terwyl opgegaarde sukrose (stysel) as die voedingsbodem vir plantrespirasie gedurende die nag dien om die plant se koolstofbalans te herstel. Sukrose verskaf die koolstofgeraamtes vir alle plantverbindings wat nodig is vir groei (biomassa) en instandhouding. Sukrose word na alle plantdele vervoer en is die hoofvervoermiddel van suiker binne die plant. Sukrose word saam met voedingstowwe vanaf die wortels in aminosure, proteïne en ensieme omgeskakel deur die TBS (Krebbssiklus), wat alle plantprosesse beheer. Magnesium (Mg) is die hoofaandrywer van suiker-produksie en -verspreiding in plante. Gedurende droogtetoestande word vrye radikale in plante gevorm wat chlorofil, die fabriek van die plant, afbreek. Die opbou van Mg- en suikervlakke beskerm chlorofil, wat plante beter teen omgewingsstremmings buffer, aangesien hoë suikervlakke as 'n osmoliet dien wat droogte- en rypweerstand verhoog. Suikers is natuurlik die energiebasis vir die plant om stremmingstoestande soos droogte te kan weerstaan. Die kontrolering van suikervlakke in die plant onder stremmingstoestande kan ons baie leer oor hoe die plant sulke toestande kan weerstaan. In menige gevalle kan regstellingsaksies, soos 'n geskikte blaarvoeding, betyds geneem word indien die plantsapontleding dalende suikervlakke aantoon.

Risikoberamingsmodelle: Nog 'n voordeel van OmniSap® is die opbrengsklassifikasiemodelle wat van algoritmes komende van hooffaktor- en diskriminant-ontleding gebruik maak om, op enige tydstip in die plant se groeisiklus, sy vermoë te bepaal om 'n sekere opbrengs met beskikbare plantvoedingsbronne te behaal.

Behalwe vir opbrengspotensiaalberamings uit hooffaktor- of komponentontleding ('PCA') bied dit ook baie belangrike inligting wat in byvoorbeeld droogtetoestande gebruik kan word. In droogte of stremmingstoestande word sekere voedingstowwe meer as ander opgeneem, en sekere voedingstowwe word ook meer as ander verwerk. Daarom is dit moontlik om droogtestremming in die plant te identifiseer lank voordat enige fisiese simptome na vore begin kom. 'n Voorbeeld hiervan is natrium- en nitraatvlakke wat beduidend onder droogtetoestande verhoog word, soos in Figuur 3 aangetoon.


Figuur 3: OmniSap®-ontledingsverslag wat hoër natriumvlakke toon as gevolg van droogtestremming

Alhoewel dit nie die fokus van die artikel is nie, is dit nodig om te noem dat die PCA ook baie ander probleme wat nie noodwendig aan voedingstremming verwant is nie, kan uitwys. Dit sluit wortelonderdrukking as gevolg van kompaksie, grondsuurheid, versouting en meer in.

Gevolgtrekking

Die OmniSap®-aanbieding is baie meer as net 'n eenvoudige ontleding van voedingselemente. Dit bied baie meer inligting wat in die bestuur van gewasproduksie gebruik kan word. OmniSap® kan as 'n vroeë waarskuwingstelsel gesien word om plantstremming te identifiseer en is van onskatbare waarde onder droogtetoestande.

Deur Willem Jonker Spesialis Landboukundige: Strategiese Landboukundige Dienste