INLIGTINGSENTRUM

Nutriology [photo] 

 

Oor die afgelope drie maande is daar herhaardelik in populêre landboutydskrifte kritiek gelewer oor die kunsmisaanbevelingsnorms wat die kunsmisbedryf gebruik. Die  primêre verwysing is die nuwe agtste uitgawe (2016) van die Misstofvereniging van Suid-Afrika (FERTASA) se Bemestingshandleiding.


Droogte is nie ongewoon in suidelike Afrika nie en boere het reeds ’n aantal strategieë ontwikkel om die invloed daarvan te versag en die kanse op ekonomiese opbrengs, te verhoog.


Met die waarde van suiwer fosfor in kunsmisvorm bo R30.00/kg en die gevolglike waarde van een deel per miljoen daarvan in die land dus teen meer as R200/ha (voordeel van gewasreaksie uitgesluit), moet die Suid-Afrikaanse boer uiters bewus wees van sy keuse van fosforbron.