INLIGTINGSENTRUM

Nutriology [photo] 

 

Makro voedingstowwe

Verbeter jou fosfor plantvoedingsdoeltreffendheid met Maxi Phos

Deur Dr. Koos Bornman (Algemene Bestuurder: Strategiese Landboukundige Dienste)

Met die waarde van suiwer fosfor in kunsmisvorm bo R30.00/kg en die gevolglike waarde van een deel per miljoen daarvan in die land dus teen meer as R200/ha (voordeel van gewasreaksie uitgesluit), moet die Suid-Afrikaanse boer uiters bewus wees van sy keuse van fosforbron.

As gevolg van toenemende skaarsheid in die wêreld, is fosfor al die "edel kunsmiselement", of selfs die "lewens bottelnek" genoem. Dit is dus nie net die die bron van fosfor wat belangrik is nie, maar ook die bestuur daarvan in die land. Die regte keuse van fosforbestuur onder verskeie gewas- en grondtoestande is noodsaaklik. Hierdie kort artikel illustreer die voordele van 'n unieke fosforbron deur Omnia Kunsmis vervaardig, wat doeltreffendheid verhoog en die risiko van gewasopbrengs- en gehalteverliese verlaag.

Maxi Phos is 'n eiesoortige fosforbron wat met 'n unieke proses vervaardig word. Tydens die produksie van Maxi Phos word Suid-Afrikaanse Phalaborwa rotsfosfaat met drie sure behandel en dan gedeeltelik geammonifiseer. Die drie sure betrokke is salpeter-, swael- en fosforsuur. Dit vorm 'n produk wat twee primêre forms van fosfaat bevat: mono-kalsiumfosfaat (superfosfaat) en mono-ammoniumfosfaat (MAP). Die produksieproses is hoogs spesifiek om te verseker dat die produk ryk is aan sekondêre elemente soos kalsium, magnesium en swael, met 'n hoë wateroplosbaarheid (93%) en wat ten volle oplosbaar is in sitroensuur. Maxi Phos word ook met sink verryk.

Omdat Maxi Phos beide MAP en superfosfaat bevat, kan dit doeltreffend op verskeie grondtipes gebruik word, van suurvasleggende gronde tot sanderige gronde, tot hoë pH en vry-kalkbevattende gronde. MAP is hoogs oplosbaar en het 'n inherente pH van omtrent 4.5, terwyl enkel superfosfaat ook hoogs oplosbaar is, maar met grondkalsium verbind om di-kalsium fosfaat te vorm en voortdurent fosforsuur vry te stel.

Onder suur grondtoestande waar daar baie gehidrideerde aluminium en ysteroksides teenwoordig is, kan fosforsuur (pH<1) hierdie oksiedverbindings oplos en dan die presipitasie of vaslegging van fosfor as komplekse yster- en aluminiumfosfate veroorsaak, wat selfs onder hierdie lae pH's stabiel is. MAP, met 'n pH van 4.5, sal nie die genoemde uitwerking hê nie en vaslegging sal verminder (afhangend van die inherente pH van die gond). By die ander uiterste waar fosfor vasgelê kan word as gevolg van hoë pH en vry kalsiumteenwoordigheid, sal superfosfaat fosforbeskikbaarheid aan die plante verseker as gevolg van sy vermoë om voortdurend fosforsuur te produseer, wat sal verseker dat fosfor as sulks en as 'n komplekse wateroplosbare kalsiumfosfaat beskikbaar bly. MAP is ook onder hoë pH-toestande beskikbaar, maar nie in dieselfde mate as superfosfaat nie. In suur nie-vasleggende gronde laag in klei, sal beide MAP en superfosfaat ook beskikbaar wees, maar superfosfaat wat kalsium, swael en selfs magnesium ook bevat sal meer doeltreffend per eenheid fosfor wees, eenvoudig as gevolg van die beskikbaarheid van hierdie sekondêre elemente. Onlangse proefresultate in Omnia het met internasionale literatuur ooreengestem dat 'n superfosfaatbevattende fosforproduk suiwer MAP met meer as 15% oortref in gronde met 'n tekort aan kalsium, magnesium en swael.

Die doeltreffendheid van MAP en superfosfaat soos bo genoem, is goed in wetenskaplike literatuur gedokumenteer. Figure 1, 2 en 3 illustreer hierdie doeltreffendheidswaardes. Foto 1 wys 'n sterk reaksie tot monokalsiumfosfaat (superfosfaat) onder alkaliese toestande.

FIGURE 1 EN 2: Die grafieke onder verduidelik die voordeel van die MAP-komponent in Maxi Phos in suur- tot neutral grond (Fig. 1), terwyl die superfosfaatkomponent maksimum doeltreffendheid in 'n vry kalk grond verseker (Fig. 2).

FIGUUR 3: Die verbeterde opname van fosfor van superfosfaat in 'n alkaliese grond. Lusern was die toetsgewas.Om saam te vat, Maxi Phos bevat MAP en enkel- superfosfaat in amper dieselfde verhouding, wat dit 'n baie doeltreffende, veelsydige bron maak. Dit bevat 18% fosfor, 8% stikstof as ammonium, 5% kalsium en 4% swael. Dit bevat ook 0,5% elk magnesium en sink.

Dus, verseker maksimum doeltreffendheid van jou fosfaatkunsmis deur die gebruik van Omnia se Maxi Phos!

Die sterk reaksie van mielies op 'n monokalsiumfosfaatbron in 'n alkaliese grond

Primêre verwysing:

Bornman, J.J. 2012. Efficacy and application of phosphorus sources. "Turning old and new bones." Verrigtinge van die Tegniese Simposium van die Misstofvereniging van Suid-Afrika, Pretoria, 22 Augustus 2012. Bladsye 47 tot 87.