INLIGTINGSENTRUM

Farmers [photo] 

Ons ondersteun die boere

Omnia Nutriologie® deel 'n opregte passie vir landbou met ons boere, wat duidelik is uit ons voete-op-die-plaas-benadering, sowel as ons onwrikbare belegging in die bedryf. Ons doen groot moeite om landbou in die algemeen te ondersteun, hetsy deur navorsing en ontwikkeling, advieskommittees, belegging of algemene bewusmakingsveldtogte.

Ons laaste veldtog het in The Star, die Mail and Guardian en Sowetan koerante, sowel as Drum tydskrif verskyn. Die doel was om die algemene publiek in te lig oor die werklikhede wat ons produsente op 'n daaglikse basis in die gesig staar en ook om hulle bewus te maak van die ernorme bydrae wat ons boere tot die ekonomie as 'n geheel maak, ten spyte van hierdie uitdagings. Die reeks bestaan uit sewe artikels wat onderwerpe soos voedselsekerheid, grondhervorming, voedselinvoere en maatskaplike opheffing dek.

Soos ons visie verklaar, go ons in voorspoed vir Omnia deur voorspoed op die plaas. Daarom sal ons voortgaan met hierdie tipe ondersteuning aan ons kliënte en die bedryf vir so lank as wat hulle (en ons) bestaan.

61 Jaar van voete op die plaas

Omnia se fokus is nog altyd op ons kliënte, op ons besigheidsmodel gebou. Lees meer (1.8MB)


Gemeenskap bemagtiging en sorg

Die bemagtiging en sorg vir werknemers is 'n standaard praktyk in Suid-Afrikaanse landbou. Lees meer (406KB)


Voedsel onsekerheid kan Suid-Afrika se jong demokrasie bedreig

'n Sterk kommersiële landbousektor is noodsaaklik om Suid-Afrika se demokrasie te versterk. Lees meer (595KB)


Wêreldwye mededinging vereis 'n ondersteunende omgewing vir SA landboubesigheid

Dit is die plig van landbou om landbouprodukte so kompeterend moontlik te vervaardig. Lees meer (380KB)


Grondhervorming moet ook voedselsekerheid gee

Grondeienaarskap in Suid-Afrika is sedert die laat 1800's die middelpunt van politieke debat. Lees meer (555KB)


Ons eie produsente moet ons nasie kan voed – of dit kan jou 50% meer kos

Suid-Afrikaanse kos is van die goedkoopste. Lees meer (473KB)


Die produsent se kostes dra min tot voedselprysverhogings by

Slegs 'n klein deeltjie van die uiteindelike voedselprys wat verbruikers betaal, bereik die landboukundige produsent. Lees meer (380KB)


Ondersteuning en ontwikkeling van kommersiële produsente – die enigste langtermyn oplossing

'n Strategie waar op voedselinvoere staatgemaak word kan maatskaplike oproerigheid op die langtermyn veroorsaak, terwyl die voordele van plaaslike kommersiële landbou-ondersteuning ontwikkeling en burgerlike samehorigheid bevorder. Lees meer (439KB)


Adriaan de Lange (Besturende Direkteur) herhaal Omnia se verbintenis tot die landbou aan Wes-Kaap boere

Kyk YouTube video