INLIGTINGSENTRUM

Secondary elements [photo] 

Sekondere elemente

Die ander kant van die Sink-muntstuk

Deur Dr. Koos Bornman (Algemene Bestuurder: Strategiese Landboukundige Dienste)

Agtergrond

Baie is al gesê en in die algemene pers die laaste twee jaar oor die optimale vlakke van sinktoediening (veral vir mielies) en verder ook rakende die oplosbaarheid en beskikbaarheid van sinkoksied wanneer dit in kunsmis gebruik word. Die klem is op die hoër oplosbaarheid van sinksulfaat en dat dit die beter sinkbron is om in landbou te gebruik.

Voorstelle is ook in die gewilde en wetenskaplike pers gemaak dat sinkvlakke in korrelkunsmis met sinksulfaat verhoog moet word om 'n hoër doeltreffendheid te verkry. Daar is dikwels voorgestel dat korrelkunsmis behandel moet word om meer as 1% Zn te bevat. Grondnorme is ook onder die vergrootglas geplaas en dit was, en is steeds, voorgestel dat die grondnorm na vlakke hoër as 4 dele per miljoen (dpm) opgestoot moet word, soos deur 0,1 N chloorwaterstofsuur onttrek.

Die biofortifikasie van mieliegraan deur middel van bykomende sinkbemesting is ook voorgestel om menslike voeding te verbeter. Die ekonomiese uitvoerbaarheid van hierdie praktyk vir die Suid-Afrikaanse mielieboer word egter bevraagteken. Daar is ook 'n sterk moontlikheid dat die huidige praktyke reeds die Zn-vlakke ondersteun wat in mielies vir menslike verbruik in RSA benodig word.

Die doel van hierdie dokument

Die doel van hierdie dokument is om die bostaande uitlatings in die algemene pers te betwis deur gebruik te maak van gepubliseerde, eweknie-hersiende, wetenskaplike literatuur asook laboratorium-, glashuis en veldproefdata deur Omnia gegenereer.

Die volgende bewyse is gesoek;

  • Dat die oplosbaarheid en beskikbaarheid van sink uit sinkoksied en die sink-oksisulfate wat Omnia in hul korrel- en vloeibare kunsmis gebruik, meer as voldoende is om ekonomies optimale mielieproduksie te handhaaf.
  • Dat die huidige Omnia norm van 1 tot 2 dpm sink (DTPA-ekstrak) ekonomies regverdigbaar en voldoende is om mielie-opbrengste van hoër as 6 ton graan per hektaar te handhaaf.
  • Dat huidige praktyke en norms wat deur Omnia Kunsmis gebruik word oor die algemeen voldoende is en as die beste bestuurspraktyke geag kan word om mielies te verbou en voldoende sinkvlakke in mielieweefsels en graan in die mielieverbouende areas van die RSA te kan handhaaf.