INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Omnia stel binnekort ‘n nuwe reeks gel-gebaseerde produkte bekend wat noemenswaardige voordele vir die gebruiker inhou. Ten einde die behoeftes van boere en hul werkers te bepaal, het Omnia Nutrilogie® ‘n deeglike studie gemaak van die uitdagings wat op plaasvlak ondervind word. Die veilige toediening van produkte is ‘n sleutelfaktor wat bygedra het tot die ontwikkeling van die nuwe Prisma™-reeks. Benewens die feit dat die produkte geen stof bevat nie, wat dit veiliger maak vir werkers om te hanteer, maak die gel die uitloop van die produk stadiger en kan vermorsing verminder word.


Produsente in die Wes-Kaap onder-vind baie probleme met veral interne verbruining van granate. Dit lei daartoe dat vragte vrugte afge-keur en groot verliese gely word. Drie produkte wat al in vorige proewe siektevoorkoms verminder het is gebruik om die impak van die probleem aan te spreek. Die produkte is met die tweede sarsie blomme wat gevorm het toegedien, net voor vrugset en weer net voor vrugvergroting.


Nico Smit, die Omnia agent in die Warmbad/Waterberg omgewing, het besluit om 'n nuwe blaarspuit-program op bone te toets. Alhoewel die proewe nie statisties was nie, het hy egter merkwaardige resultate gekry.


Om die opbrengste te ondersteun wat deesdae vermag word en ter-selfdertyd gehalte produkte te ver-seker, kan daar nie bekostig word om 'n totaal volledige en effektiewe voedingsprogram na te laat nie. Sekondêre en mikro-elemente vorm 'n belangrike en dikwels kritieke deel daarvan. Omnia het homself toegespits en posisioneer om die volle pakket sekondêre en mikro-elemente in verskeie vorms aan te bied - van enkelprodukte tot meng-sels, in vaste of vloeibare vorm, organies of anorganies.


Volgens kriteria wat Arnon en Stout in 1939 voorgestel het is daar 19 voedingselemente wat deur plante benodig word vir groei.


As gevolg van die onlangse droogtes en toenemende insetkostes word die hedendaagse saaiboer al hoe meer gedwing om doeltreffender te wees.


Die opname van voedingstowwe uit die grond word deur 'n groot aantal faktore beïnvloed. Van die mees algemene faktore wat opname of beskikbaarheid aan plante kan beperk, is grondtemperatuur, pH, vaslegging van voedingstowwe, wortelprobleme of -siektes of bloot net fisiese tekorte aan voedingstowwe.


Indien produsente  as voeding en besproeiingshulpmiddel oorweeg, is daar sekere riglyne met betrekking tot die stoor en hantering van kunsmis. Die pompstasies en toedieningstelsel behoort aan sekere vereistes te voldoen. Kundige persone moet gebruik word om die hardeware te kies en te installeer.


Daar was in die laaste drie dekades groot ontwikkelinge in die intensiewe gewasproduksiebedryf. Die toenemende vraag na goeie gehalte sagtevrugte en groente asook meer doeltreffende akkergewasverbouing het meer klem op die gehalte van wateroplosbare kunsmis, gespesialiseerde vloeibare kunsmis en blaarvoedingsprodukte in die mark geplaas.


KELP-P-MAX™ en K-HUMATE™ verseker beter wortelontwikkeling vir kragtige saailinge.