INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

Die effektiewe gebruik van sekondêre, mikro-voedings- en voordelige elemente

Omnia het ook oor die laaste paar jaar die opwindende veld betree waar plantvoeding met biostimu-lante en elisitore ("elicitors") gekom-bineer word. Sodoende word die opname van voedingselemente bevorder, plantgroei gestimuleer en plante se siekte-weerstandbiedend-heid verhoog. 'n Nuwe mikro-elementbevattende blaarvoedings-produk wat binnekort die lig sal sien en wat in die mark evalueer is, het byvoorbeeld 'n statisties betekenis-volle, fenominale 6 ton opbrengs-verhoging op tamaties meegebring teenoor 'n standaard program en 17% addisionele onderdrukking van swambesmetting bewerkstellig.

Omnia het sowat vier jaar gelede 'n Plus Produkreeks ontwikkel. Hier-die chemies verkorrelde produkte is ryk aan sekondêre voedings-elemente en is ook omhul deur 'n organiese lagie verryk met die totale mikro-element reeks wat gecheleerde mikro-katione insluit. Die mikro-elemente word in 'n unieke verhouding en konsentrasie volgens gewas- en areavereistes aangewend. Tabel 1 dui die navor-singsresultate aan wat met Plus Produkte verkry is. Met gebruik van die produkte is daar 'n oorwegende kans om 'n opbrengs op belegging van meer as 300% en selfs tot 900% te verdien. Die foto wys duidelik die verskil wat 'n Plus Produk in 'n koringland meebring.

Tabel 1: Winsgewendheid van die gebruik van Omnia Plus Produkte met die produksie van graan
GewasAreaAantal lokaliteiteJaarStatistiese waar-skynlikheid van opbrengsverhoging (%)Gemiddelde opbrengs op belegging (%)
Koring Wes Kaap 8 2008 96 600
Koring Wes Kaap 7 2009 99 300
Koring Sentraal 4 2010 99 900
Mielies Sentraal 6 2009/10 96 400
Opsommend   25 in totaal 3 jaar Minimum 96% 300 tot 900%

Foto 2: Die prestasie van Plus Produkte in die Wes Kaap

The performance of Plus Products in the Western Cape [photo]

Dr J.J. Bornman, Algemene Bestuurder: Strategiese Landboudienste.