INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

Omnia Spesialiteits-produkte maak die verskil

Tien plante van die behandelde blok en tien plante van die kontrole blok net langsaan die behandelde area is ontleed. Die hoeveelheid peule is getel en geweeg en daarna is die boontjies uit die peule gehaal en ook getel en geweeg.

Die resultate kan in Tabel 1 gesien word en die verskil tussen die behandelde en kontrole bone is ook duidelik in die foto te sien.

Die volgende stap is vir die Omnia Navorsing- en Ontwikkelingspan om statistiese proewe te doen om Nico se resultate vir herhaalbaarheid te toets.

Tabel 1: Resultate van 'n proef met Omnia Spesialiteitsprodukte op bone
BlokHoeveel-heid PeuleHoeveel-heid BoneBoontjie-gewig% Gewig-toename% Peul-toename% Boontjie per Peul
Eerste proef
Kontrole 1 174 868 440 54.55% 29.89% 24.31%
Behandeling 1: 150 ml 226 1079 680
Kontrole 2 144 674 420 71.43% 63.89% 83.98%
Behandeling 2: 300 ml 236 1240 720
Kontrole 3 202 960 520 -1.92% -1.98% -4.79%
Behandeling 3: 500 ml 198 914 510
Tweede proef
Kontrole 1 167 674 300 26.67% 14.37% 9.20%
Behandeling 1: 150 ml 191 736 380
Kontrole 2 165 646 300 66.67% 28.48% 26.16%
Behandeling 2: 300 ml 212 815 500
Kontrole 3 182 760 420 23.81% 23.63% 23.16%
Behandeling 3: 500 ml 225 936 520

Results of trial with Omnia Speciality products on beans [photo]

Vir meer inligting, kontak Nico Smit op 083 677 6013.