INLIGTINGSENTRUM

Oranges [photo] 

Spesialiteitsprodukte

OFOS™: Basiese riglyne en vereistes

Indien produsente  as voeding en besproeiingshulpmiddel oorweeg, is daar sekere riglyne met betrekking tot die stoor en hantering van kunsmis. Die pompstasies en toedieningstelsel behoort aan sekere vereistes te voldoen. Kundige persone moet gebruik word om die hardeware te kies en te installeer. Omnia Kunsmis het egter sekere aanwysings om te verseker dat die produsent die volle voordeel uit die stelsel kry. In Figuur 1 is 'n skematiese voorsteling van 'n eenvoudige stelsel.


Figuur 1: 'n Eenvoudige toedieningstelsel

Hantering en stoor

Die veilige hantering en stoor van kunsmis is belangrik. Geskikte chemiese tenks behoort gebruik te word. Voedingsoute kan korroderend wees en plastiese koppelstukke en pype word aanbeveel. Keermure om die tenks, wat 'n keerdam vorm, kan produkverliese beperk en besoedeling voorkom. Daar word voorgestel dat die grootte van so 'n keerdam ten minste twee tenke se volume kan huisves, vir ingeval 'n tenk bars of 'n pyp lek. So 'n keerdam kan in Figuur 2 gesien word.


Figuur 2: Mnr Christo van der Walt by 'n keerdam

Daar behoort ten minste drie kunsmistenke te wees waarin drie verskillende produkte afgelaai kan word. Produkte vanuit die Omnia CUSTOM-reeks kan nie almal noodwendig gemeng en saam gestoor word nie en dus is hier twee tenks nodig. Die derde tenk is vir 'n moontlike derde produk vanuit die CUSTOM-reeks of vir enige ander toevoegings tot die program. Dit kan sure, biostimulante en stelselskoonmaakmiddels insluit.

By die aflaai en versendingspunt, behoort elke tenk 'n 80 mikron filter te hê; dit kan verseker dat skoon produk in- en uitgelaat word. Dit word in Figuur 3 grafies voorgestel.


Figuur 3: 'n Basiese voorstel van die aflaaipunt

Toediening van kunsmis

Die inspuitpunt vir die voedingstowwe na die hoofstroomwater, kan voor of agter die filters wees.Omnia verkies dat die produkte ná die filters toegedien word. Let daarop dat elke produk oor sy eie inspuitpunt moet beskik en dat die inspuitpunte ten minste 1.2 meter van mekaar behoort te wees. Verkieslik kan ʼn kort verlengstuk in die lyn wees waar die produk binne die hoofstroomwater toegevoeg word. Dit veroorsaak die nodige onstuimigheid by die inspuitpunt  om vermenging te verseker en voorkom ook wegvreting van die stelselwande.

Hierdie inspuiting van die produkte behoort teen 'n hoër druk as dié van die stelsel gedoen te word (bv. as die stelsel teen 2 bar op druk is, moet voeding teen 3 bar ingepomp word). Indien die produkte voor die filters ingepomp word, kan daar 'n eenvoudige afsluitklep geïnstalleer word om die produkvloei te staak sodra die filters terugspoel. Kontak die stelsel-instaleerder indien u so-iets verlang.

Die toediening van voedingstowwe het 'n konstante vloei nodig. Dit kan met behulp van 'n vloeimeter gedoen word. Met , wat gebaseer is op die optimisering van voedingkonsentrasie, in dit krities dat die gebruiker 'n moniteringstelsel in plek het om die regte hoeveelheid produkte oor die voorafberekende tyd te moniteer. Daar bestaan verskeie metodes – vanaf 'n eenvoudige afmeetstelsel tot hoogs ingewikkelde rekenaars.

Deur 'n eenvoudige vraelys in te vul, kan ‘n voornemende  verbruiker Omnia se kundigheid gebruik om tekortkominge binne sy stelsel uit te wys. Voldoende stelselinligting is nodig om die program deeglik op te stel. Jou Omnia lanboukundige sal meer inligting hieroor kan verskaf.

Deur Uys Meiring (Senior Tegniese Adviseur: Spesialiteite) en Japie Wiese (Landboukundige)