INLIGTINGSENTRUM

Technology [photo] 

Tegnologie

Chemtech Agri: Wêreldklas-diens

Die toenemende aanvaarding van presisieboerdery as 'n meganisme om produksierisiko's te beperk en winsgewendheid te verbeter, terwyl die omgewing beskerm word, het die afgelope dekade wêreldwyd groot druk op hoë-volume grondlaboratoriums geplaas. Die tyd wat dit vat vir ‘n monster om ontleed te word, het 'n baie belangrike maatstaf vir laboratoriums geword omdat produsente op die resultate vertrou om boerderybesluite te neem. Dit bly egter krities belangrik vir enige laboratoriumbestuurder om akkuraatheid en presisie, en derhalwe die herhaalbaarheid van ontledings te verseker. Die ISO/IEC 17025-standaard en akkreditasie erken laboratoriums internasionaal vir hul tegniese en sistematiese bevoegdheid en is 'n belangrike maatstaf waarna gebruikers moet oplet.

Mega-laboratoriums is daardie laboratoriums waar meer as 100 000 monsters per jaar ontleed word. Ten spyte van die groeiende wêreldbevolking wat toenemende druk op verhoogte produksie plaas en die gevolglike gebruik van presiesieboerdery, is daar wêreldwyd relatief min sulke laboratoriums. In die VSA is daar slegs ongeveer 15 mega-laboratoriums.

Mega-laboratoriums wêreldwyd fokus op innovering, moderne analitiese tegnologie en outomatisering om groter volumes vinniger te kan verwerk terwyl akkuraatheid en presisie verbeter word.

Trots Suid Afrikaans en geleë in Sasolburg, is Omnia se eie mega-grondlaboratorium, Chemtech Agri. Met 'n jaarliks monsteromset gelykstaande aan dié van drie mega-laboratoriums en ISO/IEC 17025 geakkrediteerde katioon-ontledings, is dit geen verrassing dat selfs internasionale besoekers verstom staan oor die vaardigheid en innovering waarmee ontledings uitgevoer word nie.

Die groei in die vraag na presisiemonsters van Omnia se kliënte en hulle behoefte dat die ontledingstyd verder moet verbeter was 'n uitdaging wat aangespreek moes word. Vir die Omnia-span is die belegging in hierdie fasiliteit iets om op trots te wees en een van die hoekstene van die Nutrilogie®-besigheidsmodel waar die maatskappy daarin slaag om welvaart vir kliënte te skep deur gebruik te maak van ons intellektuele en tegnologiese kapasiteit.

Omnia se belegging in nuwe en moderne oonde, apparate, instrumente en tegnologie was die oplossing vir hierdie uitdaging. Sedert hierdie projek voltooi is, is ons trots om aan te kondig dat:

  • grondmonsters binne  twee dae ontleed en gerapporteer word deur gebruik te maak van dieselfde betroubare metodiek as vantevore;
  • hierdie ongekende ontledingstyd nie ten koste van gehalte is nie, aangesien die laboratorium se ISO/IEC 17025-akkreditasie dié maatstaf is waarteen ontledings met akkuraatheid, presisie en tegniese bevoegdheid uitgevoer word;
  • ’n beleid om laboratorium-kliënteklagtes binne 48 uur op te los, vertroue by Omnia se kliënte skep; en
  • grondmonsters nou vir 12 maande vir vinnige verwysing en navrae gestoor kan word.

Hierdie Vrystaatse mega-grondlaboratorium is inderdaad wêreldklas en lewer 'n waardevolle en bekostigbare diens aan produsente wat lei tot voedselsekuriteit vir 'n groeiende bevolking. 

Image Image
Die nuwe, verbeterde grondlaboratorium

Deur Vossie Wilsnach (Bestuurder - Chemtech)