INLIGTINGSENTRUM

Liquid fertilizer [photo] 

Vloeibaar

Die voordele van vloeibare kunsmis

Deur Derick Wessels en Pieter de Wet, Landboukundiges: Vrystaat Besigheidseenheid

Die toenemende behoefte aan meer effektiewe uitsette met die minste moontlike insette, bly vir die moderne boer ‘n belangrike uitdaging. Die groot dryf agter tegnologie in boerdery en gevorderde plaastoerusting is om boerdery al hoe makliker en meer effektief te maak. Wanneer die klem op bemesting val, is die balans tussen kostedoeltreffendheid en gerieflikheid uiters belangrik. Bemesting is steeds een van die boer se grootste direkte uitgawes en daarom is die regte tipe kunsmis en die manier van toediening uiters belangrik.

Omnia Nutrilogie® is dekades reeds die leier in die gebied van vloeibare kunsmis. Soos met Omnia se enkelkorrelprodukte, is die verspreiding van plantvoedingselemente eweredig in elke druppel/korrel. Verspreiding van elemente is daarom een van die grootste voordele wanneer vloeibare kunsmis met ‘n droë massamengsel vergelyk word. Ontkiemingsprobleme en beskadiging van saad is groot risiko’s by kunsmisplasing. Wetenskaplikes (Gasser en Penny, 1967) het egter reeds bewys dat vloeibare kunsmis hierdie risiko’s in vergelyking met korrelkunsmis verminder.

Of vloeibare kunsmis meer as korrelkunsmis loog, is een van die algemeenste vrae waarmee Omnia landboukundiges gekonfronteer word. Loging word omskryf as die verlies aan wateroplosbare plantvoedingstowwe uit die grondprofiel deur ‘n oormaat water. ‘n Logingsproef op sandgrond met ‘n gemiddelde kleipersentasie van 12% is vanjaar gedoen. Kunsmis is in die vorm van stikstof, fosfaat en kalium onafhanklik in die vloeibare en korrelvorm toegedien, 200 mm onder die grondoppervlakte. Grondontledings is sewe maande later, na 421 mm reën, op 100 mm intervalle gedoen.


Figuur 1: Voorbeeld van die kunsmisplasing. KCL (korrel) en KCL (vloeibaar) 200 mm onder die grond toegedien

Die resultate het baie duidelik getoon dat die vloeibare kunsmis wel dieper inbeweeg het, alhoewel dit glad nie in die bogenoemde proef uit die wortelsone beweeg het nie. Let daarop dat ‘n oormaat kunsmis juis toegedien is om die logingseffek te bepaal en daarom kan dit nie met normale toediennigspeile vergelyk word nie.


Figuur 2: Logingsproef in die Wesselsbron-area (2017/2018 seisoen)

Omnia se vloeibare produkte bevat ‘n wye reeks mikro-elemente soos sink, swael en boor wat makliker deur die plant opgeneem kan word in vergelyking met korrelkunsmis (Wallace en Meuller, 1978). Met vloeibare kunsmis het die kliënt ook die geleentheid om sekere roumateriale soos K-humate en spesifieke spoorelemente by hul mengsel te voeg. Die verspreiding van die bogenoemde elemente is homogeen, wat weereens tot voordeel van die gewas is. Nuwe produkfomulasies, asook unieke formulasies per area (soos wanneer ‘n spesifieke tekort in ‘n sekere area voorkom), word deur proewe en die nodige kundigheid op datum gehou.

Vloeibare kunsmis kan ook deur besproeiingstelsels toegedien word. Dit stel die produsent in staat om op ‘n sekere tydstip en groeistadium van die gewas die regte hoeveelheid teen die regte konsentrasie toe te dien. Mikro-elementtekorte wat deur middel van OmniSap®-ontledings bepaal is, kan deur topbemesting reggestel word. Die verspreiding van elemente is weereens beter met sproeibemesting, sonder dat daar toerusting in die land moet kom om kunsmis toe te dien.

Fisieke voordele van vloeibare kunsmis sluit maklike hantering en die verlaging van ongelukke en beserings aan diens in. Met die toenemende koste van arbeid en toerusting soos massa-kunsmiswaens, bied vloeibare produkte ‘n meer bekostigbare oplossing. Met vloeimeters en goeie kontrole kan vloeibare kunsmis tot op die druppel bestuur word. Presisieboerdery met die doel om varieërend te bemes kan maklik moontlik gemaak word deur hidroliese motors wat die kunsmis toedien.

Die stoorkoste van kunsmis is iets wat nie deur die produsent onderskat moet word nie. Omnia se vloeibare kunsmisfabrieke is goed verspreid regoor Suid Afrika se hoof saaigebiede om genoegsame, intydse lewering te verseker sonder enige groot kapitale uitleg aan stoorspasie. ‘n Oormaat kunsmis kan met gemak na volgende seisoen oorgedra word sonder dat enige verliese as gevolg van blus of koekvorming gely word. Vloeibare kunsmis is ook minder aan diefstal bloogestel. Vloeibare stoortenks kan maklik tussen huurgrond ver van die boer se opstal geskuif word sonder dat store gebou hoef te word.


Figuur 3: Intydse aflewering vanaf plaaslike vloeibare fabrieke

Soos die spreukwoord lui: tyd is geld. Vloeibare kunsmis kan ‘n boer baie tyd spaar. Staantyd op die wenakker is minder en toediening geskied ook vinniger. Selfs tydens ligte reën kan toegediening voortgaan. Kalibrasie van vloeibare toerusting is maklik, meer akuraat as korrel en vinnig uitvoerbaar. Dit alles is faktore wat tyd kan spaar.

Dit is maklik om stoorkapasiteit vir vloeibare kunsmis op implemente te vergroot om meer oppervlakte per tydsduur te bewerk. Groot rusperwieltrekkers kan met gemak tot 2000 liter vloeibare kunsmis op hul raamwerk dra, wat die kliënt in staat stel om lang akkers gemaklik te bewerk.


Figuur 4: Koringplanter met vloeibare tenks toegerus

Axioteq bied tegniese ondersteuning aan Omnia-kliënte ten opsigte van kalibrasie, ombouings en onderdele. Hierdie diens kan enige produsent gemoedsrus gee en ‘n goeie ervaring met vloeibare kunsmis verseker.

Wat Omnia se kliënte te sê het oor hul ervaring met vloeibaar:

“Hantering en akkuraatheid. Toediening kan voortgaan, nat of droog. Niks pak of verstop, egalige verspreiding. Vloeibaar is die oplossing.” – Odendaalsrus

“Gemaklikheid, min arbeid, goedkoper gereedskap, Hoef nie implemente toe te maak tydens reënbuie nie. Geen of min verstopping. Min stoorplek nodig” – Hertzogville

“Kalibrasie is vining en akuraat. Min toerusting nodig op die land. Manier van toediening, geen wurms en minder kettings. Kunsmispypuitleg, kan tot op die verste punt maklik en effektief pype uitlê” –  Wesselsbron

“Met die huidige arbeidskwessies stel vloeibaar my in staat om steeds       
effektief te boer. Draaitye op die land word drasties verminder met die
helfte van die arbeidsmag. Korrelplanters het ‘n magdom addisionele
tenks en dus is daar addisionele monitering en kalibrasie wat moet plaasvind. Omnia se vloeibare produkte is reeds vermeng met die nodige
spesialiteitsprodukte soos Liquimate en Liquispoor’’ – Reitz/Warden

Die voordele van vloeibare kunsmis moenie onderskat word nie. Praat met jou Omnia landboukundige of verteenwoordiger indien u meer oor vloeibare kunsmis wil weet.

Verwysings:

  • Wallace, A. and R.T. Mueller. 1978. Complete neutralization of a portion of calcareous soil as a means of preventing chlorosis. Agron. J. 70:888-890.
  • Gasser, J. K. R.; Penny, A. 1965: Alternative fertilisers for grass. Rothamsted Experiment Station, Report, p. 53.
  • Logingsproef, 2017/2018-seisoen, Wesselsbron area, Derick Wessels