INLIGTINGSENTRUM

Farm [photo] 

Volhoubaarheid

Die Bruin Revolusie: Spreek die wortel van volhoubare produksie aan

Deur Koos Bornman (Algemene Bestuurder: Strategiese Landboukundige Dienste)

Dit is 'n algemeen bekende feit dat die wêreld teen 2050, 70% meer voedsel sal moet produseer om sy dan 9-miljard mense te kan voed.

In ontwikkelende lande, soos in Afrika, sal voedselproduksie selfs moet verdubbel. Wanneer die verhoogde sosiale en stedelike aanvraag na landbougrond in berekening gebring word, is daar min geleentheid vir laterale uitbreiding. Trouens, 'n toename van bewerkbare grond van slegs 70 miljoen hektaar, of minder as 5% word voorspel (FAO High Level Expert Forum, 2009).

Weens bogenoemde is dit te wagte dat daar 'n dringende oproep vir 'n tweede Groen Revolusie is, wat die doeltreffendheid van voedselproduksie per eenheid area op 'n volhoubare manier sal verhoog. Bill Gates, een van die voorstanders van so 'n tweede Groen Revolusie, het gesê: "Die opdrag is duidelik – ons moet gewasse ontwikkel wat in 'n droogte kan groei; wat 'n vloed kan oorleef en wat siektes en plae kan weerstaan. Ons het hoër opbrengste op dieselfde oppervlak grond in meer ongunstige weersomstandighede nodig."

Binne die tweede Groen Revolusie, het nog 'n revolusie sy ontstaan, genaamd die Bruin Revolusie. Die Bruin Revolusie word dikwels as die enigste volhoubare aksie teen 'n wêreldwye voedselkrises gesien.

"Dit beoog om die volgende era in te lei vir boere wat net soveel aandag aan die verbetering van grondgehalte gee, as om 'n gewas te verbou. Dit gaan oor verminderde bewerking en bewaringspraktyke wat grondstruktuur en veral wortelgesondheid behoue laat bly" (Lawton, Corn en Soybean Digest, Jan 2013).

Die verstaan van grondbewaring en wortelstelsels is 'nuwe ou uitdaging', soos Mary Beth Albright in The National Geographic van 13 Oktober verduidelik; "Die Bruin Revolusie is hier. Grond moet inderdaad met respek hanteer word; in die woorde van Leonardo da Vinci: "Ons weet meer van die beweging van hemelliggame as wat ons van die grond onder ons voete weet." Dit was 500 jaar gelede en grondkundiges erken dat dit vandag steeds waar is."

Omnia Nutrilogie® het 13 jaar gelede met die totstandkoming van OmniBio™ by die Bruin Revolusie aangesluit. OmniBio™ is 'n navorsing- en ontwikkelingseenheid binne Omnia wat grondlewe en –gesondheid bestudeer en wat verwante konsepte en produkte ontwikkel. Onlangs het die klem na die wortelstelsel en veral die risosfeer (kontak tussen grond en wortel) verskuif en maniere word gesoek om wortelgroei te verbeter. Onder andere is die strewe om voedingstof- en waterverbruiksdoeltreffendheid, asook weerstand teen siektes, te verhoog.

Dit wil voorkom asof gewasse se wortelstelsels as gevolg van vele faktore, benewens bloot ongesonde grond, onderdruk word. Onlangse navorsing het bewys dat genetiese manipulasie van plante klaarblyklik wortelstelsels ook negatief mag beïnvloed. Navorsing op kleingrane in die Verenigde Koningkryk het sedert die 1970's 'n viervoudige verlaging in die wortellengtedigtheid van koring getoon. Hierdie neiging is ook in 17 ander gewasse opgemerk (White, Sylvester-Bradley en Berry, 2015).

Die skepping van 'n gesonde omgewing vir wortels om in te floreer en die byvoeging van natuurlike stimulante kan wortelgroei dramaties verbeter, waterverbruiksdoeltreffendheid verdubbel (White et al, 2015) en voedingstopopname met tot 400% verbeter (Fusseder en Krauss (1986) in Marschner, 2002).

OmniBio™ het 'n reeks produkte ontwikkel wat onder die handelsnaam Rhizovator™ gegroepeer word. Hierdie produkte bevat verskeie stimulante, onder andere die welbekende humate, seewierekstrak en aminosure, maar ook opwindende nuwe komponente. Hierdie produkte is spesifiek vir sekere gewasgroepe en streke geformuleer. Sekere mikro-elementkombinasies kan ook op 'n gevallebasis bygevoeg word om lokaliteit-spesifieke behoeftes aan te spreek.

Die Rhizovator™ produkte is nie net in verskeie glashuis potproewe met grane en kanola getoets nie, maar ook in formele veldproewe. Navorsing is ook met boordgewasse soos tafeldruiwe gedoen.

Statisties beduidende reaksies in wortelgroei is in al die gevalle aangeteken, met verhogings in wortelmassa van tot 200% (Figure 1 en 2). Veldproewe in die Suid-Kaap het 'n statistiese beduidende wortelmassaverhoging van 23%, en selfs 'n 10% opbrengsverhoging, op koring getoon.

Wortelgroei van koring en kanola [graph]

Wortelgroei van koring en kanola [graph]

Wat ook tydens die proewe opgemerk is, is statisties beduidende verhogings (tot 26%) in chlorofilinhoud (met die Minolta SPAD-502 meter gemeet), asook verhogings in voedingstofopname van meer as 60%.

Die Rhizovator™ produk is in druiweproewe op drie persele (Groblersdal, Worcester en Upington) toegedien om vas te stel of dit die vestiging van wingerdstokkies kon verbeter. Verbasende resultate is verkry, soos lote wat die "draad" binne vier maande bereik het, en selfs dan vrugte dra (Figuur 3). In Groblersdal is 'n opbrengs van vier en 'n half duisend kissies uitvoergehalte druiwe verkry, binne 15 maande nadat die stokkies geplant is. Omnia is tans besig om nog Rhizovator™ produkte vir verskeie toepassings, op verskillende gewasse te ontwikkel. Die nuutste klemverskuiwing is na die byvoeging van lewende mikrobiese kulture om as beide stimulant en inhibeerder van wortelsiektes soos phytophtora en nematodebesmetting te dien.

Figuur 3

Groei van nuutgevestigde tafeldruiflote 5 maande na plant (Wes-Kaap)

Groei van nuutgevestigde tafeldruiflote [photo]

Die Bruin Revolusie sal verseker deur Omnia Nutrilogie® voortgesit word om wortelgroei asook die risosfeer en/of grondgesondhed te verbeter. Sodoende word kritiese aspekte soos water- en voedingstofverbruiksdoeltreffendheid verhoog en volhoubaarheid ondersteun.

Primêre verwysings:
  • Marschner, H. 2002. Mineral nutrition of higher plants. Academic press, London. Tweede uitgawe.
  • White, C.A., Sylvester-Bradley, R. en Berry P.M. 2015. Root length densities of UK wheat and oilseed rape crops with implications for water capture and yield. J Exp. Bot. 66 (8) 2293-2303.