Nutrilogie®

Nutriology [photo] 

 

Nutrilogie®

By Omnia glo ons aan 'n holistiese benadering in die bestuur van gewasvoeding, met ander woorde ons kyk na alles, net soos die betekenis van ons naam (Omnia beteken "alles" in Latyns).

Om dit te kan bereik, volg ons die Nutrilogie®-konsep (Nutrilogie® is 'n woord deur Omnia uitgedink, wat "wetenskap vir groei" beteken). Dit beteken dat ons 'n aktiewe belang in die groei van die gewas neem, vanaf voor plant, tot na die oes.

Hierdie Nutrilogie® konsep verseker dat ons ook op die verskillende elemente fokus wat tot agronomiese voortreflikheid lei, hetsy dit na ons produkgehalte, verhoudings, aanlegte of tegnologie verwys. Hierdie elemente word onder verder verduidelik (rus op elke element vir meer inligting).

 

Omnia Feet on the Farm Since 1953

 • dried beans
  Vennote

  Vennote

  Ons sien onsself as 'n vennoot van ons kliënt, toegewyd daaraan om wedersydse voordeel en lang-termyn voorspoed op die plaas te skep. Ons persoonlike benadering verseker dat ons voortdurend op die plaas betrokke is, net net om kunsmis te verkoop nie, maar ook om:

  • ons kliënte se behoeftes te verstaan;
  • die vorige seisoen se opbrengs en ontledings te evalueer en die strategie daarvolgens aan te pas;
  • bystand met die plant van die volgende seisoen se gewas, saam met ons kliënt; en
  • ware vennote in die boerdery te word.
 • Grain curve
  Belegging

  Belegging

  Ons glo daarin om in ons eie besigheid sowel as landbou in die geheel te belê. Die volgende beleggings is van kardinale belang vir ons:

  • mense en kennis;
  • aanlegte – om produkkwaliteit te verseker;
  • navorsing en ontwikkeling – om aan boere produkkeuses te bied wat hul veranderende omstandighede kan aanvul; en
  • algehele ontwikkeling van die landbou.
 • Corn in test tube
  Landboukundige dienste

  Landboukundige dienste

  Ons strategie word agronomies aangedryf.

  Ons bekwame en gekwalifiseerde landboukundiges, van wie daar meer as 'n honderd is, word deur uitstekende tegniese dienste ondersteun. Ons landboukundiges ondersteun die verkoopsverteenwoordigers in die veld, en maak goed-deurdagte kunsmisaanbevelings gebaseer op inligting en ontledings, om waarde op die plaas toe te voeg.

 • Grain curve
  Verhoudings

  Verhoudings

  Ons glo sterk in die vestiging en ontwikkeling van persoonlike verhoudings, ondersteun deur:

  • die verteenwoordiger/agent wat op die plaas en in die gemeenskap betrokke is;
  • 'n begrip van die kliënt se behoeftes en hoe om dit aan te spreek;
  • 'n omvattende kennis van grond en gewasproduksiebestuur met onbeperkte en direkte toegang tot ons hulpbronne; en
  • ons verbintenis tot die toevoeging van tasbare waarde op die plaas.
 • Grain curve
  Ondersteuningsdienste

  Ondersteuningsdienste

  'n Ondersteuningsnetwerk is geskep om verhoudings van wedersydse waarde en respek te handhaaf.

  Laboratoriumtegnikuste, beplanners, skeduleerders, administratiewe en produksiepersoneel, ens. kom nie gewoonlik in aanraking met ons kliënte nie, maar hulle verstaan ten volle wat ons kliënte se behoeftes is, sowel as hul rol in die skepping van waarde op die plaas.

 • Grain curve
  Navorsing en ontwikkeling

  Navorsing en ontwikkeling

  By Omnia is ons passievol oor navorsing en ontwikkeling wat landbou bevorder. Waar spesifieke behoeftes geidentifiseer is, het ons produkte en dienste ontwikkel wat 'n verskil op die plaas kan maak. Ons word erken en waardeer as 'n leier op hierdie gebied.

 • Grain curve
  Waardes

  Waardes

  Ons waardes is op integriteit gebaseer en vorm die grondslag van alles wat ons doen. Ons sukses lê in ons lang geskiedenis en is ons fokus op die bou van volhoubare besigheid met ons kliënte. Ons kliënte kan onvoorwaardelik op ons verbintenis tot waardeskepping staatmaak – ons doen wat reg is vir die kliënt, ongeag die omstandighede.

 • Grain curve
  Kwaliteit

  Kwaliteit

  Omnia is 'n voorstander van gehalte-gedrewe prosesse van die hoogste standaard. Die nodige vaardighede, prosesse, stelsels en kwaliteitskontroles is in plek om die beste produkgehalte te verseker.

  Daarom belê ons al vir baie jare in mense, navorsing- en ontwikkelingsvermoëns sowel as in ons aanlegte. Ons Chemtech laboratoriums verseker dat ons produkte, aanlegte en prosesse aan internasionale beste praktyke en wetlike vereistes voldoen.

  Chemtech is met SANAS ISO/IEC 17025:2005 Chemtech (T0455) geakkrediteer. Al ons aanlegte word volgens internasionale standaarde bedryf en ons ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:2007 sertifikasie getuig hiervan. Hierdie benadering geld ook vir die gehalte van ons verpakking, verspreiding, aflewering en administrasie.

 • Grain curve
  Omgewing en veiligheid

  Omgewing en veiligheid

  Die Groep as geheel is ten volle verbind tot die gesondheid en veiligheid van al ons mense, sowel as die omgewing en die gemeenskappe waar ons produkte vervaardig word.

  Ons hou by internasionale standaarde sowel as plaaslike riglyne en inisiatiewe. Die EnviNOx™ aanleg, wat uitlaatgasse in die lug verminder, is een voorbeeld hiervan.

  Al ons aanlegte word volgens ISO 9001:2004 en OHSAS 18001:2007 standaarde bedryf.

 • Grain curve
  Produkte

  Produkte

  Ons omvattende produkreeks sluit korrelkunsmis, vloeibare kunsmis, N-Gas en Spesialiteitsprodukte in.

  Ons bemarkingspersoneel en landboukundiges het uitgebreide kennis oor ons produkte en die vermoë om hierdie produkte doeltreffend toe te dien om opbrengs en gehalte te verbeter.

 • Grain curve
  Tegnologie

  Tegnologie

  Gevorderde tegnologie is die hoeksteen van ons wetenskaplike benadering tot optimale gewasproduksie.

  Die hele plantgroeiproses word voortdurend deur ons verteenwoordigers/agente en landboukundiges gemonitor. Unieke dienste soos OmniPresies®, OmniSap® en OmniBio™ help ons om regte waarde op die plaas te skep. Met toegewyde personeel verseker ons dat produkte deurentyd vir spesifieke omstandighede ontwikkel word.

 • Grain curve
  Produksie-aanlegte

  Produksie-aanlegte

  Ons produksie-aanlegte sluit onder andere die volgende in:

  • Verkorrelingsaanlegte vir chemies verkorrelde produkte
  • Strategies geplaaste vloeibare kunsmis-aanlegte (vir suspensies en helder mengsels)
  • Aanleg vir Spesialiteitsprodukte, kalsiumnitraat ingesluit
  • Salpetersuurkompleks
  • Nitrofosfaat-aanleg
  • Superfosfaat-aanleg

  Ons verwelkom dit en moedig kliënte aan om ons aanlegte te besoek.