OPENBARE
BETREKKINGE

Media [photo] 

 

2017

Die reaksie van wingerde op kunsmistoediening is hoogs afhanklik van besproeiingsbestuur in besproeide gebiede en hierdie twee insette kan nie uit ’n bestuursoogpunt van mekaar geskei word nie.


Omdat aartappels baie sensitief vir vogstremming is, word tans meer as 80% van die aanplanting in Suid- Afrika besproei. Gesien in die lig dat daar ongeveer 50 000 ha aartappels in die land aangeplant word, besef ’n mens watse groot verbruiker van water die aartappelbedryf regtig is.


Die waterverbruiksdoeltreffendheid (WVD) van ’n graangewas word gemeet aan hoeveel graan vir elke millimeter effektiewe reënval deur die gewas geproduseer word en word gewoonlik as kilogram graan per hektaar per millimeter reën (kg/ha/mm) uitgedruk.


Die wêreldwye aanvraag en verbruik van akkerbougewasse vir voedsel, voer en brandstof groei teen rasse skrede. Om in die groeiende wêreldwye vraag na graan te voldoen, is twee opsies beskikbaar.