PRODUKTE

N-Gas [photo] 

Ammoniakgas

Ammoniakgas (N-Gas) bevat die hoogste konsentrasie stikstof en reageer met water om ammoniumhidroksied te vorm. Dit kan as deel van 'n voor-plant of algemene kunsmisprogram toegedien word.

Dit is 'n ideale opsie vir boere wat nie die nodige stoorfasiliteite vir kunsmis het nie, aangesien dit met spesiale toerusting, deur Omnia verskaf, toegedien word.

Voordele van Omnia se N-Gas

Die voordele van N-Gas sluit die volgende in:

  • 'n Hoë-konsentrasie stikstofbron, wat laer toedieningspeile, maklike hantering en laer vervoerkostes beteken
  • Kalibrasie word op 'n gereelde basis deur Omnia nagegaan
  • Minder stikstofloging in lae-klei gronde terwyl dit in die ammoniumvorm is. Groter grondvolumes sal deur ammoniakgas onder druk verryk word aangesien dit onmiddelik op grondvog reageer. Plantwortels reageer uiters goed op die stikstof-ryke sones
  • Omnia se implemente word vir toediening gebruik
  • Kan maklik in 'n plantvoedingsprogram saam met ander plantvoedingselemente gebruik word (korrel- of vloeibare kunsmis);
  • Variërende ammoniakgas toedienings is moontlik
  • Diefstal is minimaal
  • Kan tot ses maande voor plant toegedien word.