VOLHOUBAARHEID

Sustainability [photo] 

 

Volhoubaarheid

Omnia Kunsmis is verbind tot die veilige, verantwoordelike en volhoubare werking van sy vervaardigings-, verpakkings- en verspreidingsaanlegte en dienste.

Verskeie projekte om voortdurend die veiligheid-, gesondheid- en omgewing, sowel as die gehalte van produkte en dienste te verbeter word op ‘n gereelde basis in diens gestel.

Die doel van hierdie projekte is om die hele Groep se omgewingsinfrastruktuur en bestuurstelsels te verbeter en om ‘n kultuur te bevorder waar mense hul take op ‘n verantwoordelike en veilige manier uitvoer.