VOLHOUBAARHEID

FERTASA [logo] 

 

FERTASA

Omnia is ‘n vrywillige lid van die Fertilizer Association of Southern Africa (FERTASA). Die vereniging se missie is om ‘n geloofwaardige plantform te skep om die verantwoordelike en volhoubare gebruik van kunsmis te bevorder.

Hulle doelwitte is om:

  • die kunsmisbedryf te organiseer en om te verseker dat al die lede aan sekere aanvaarbare standaarde voldoen en ook hul besighede op ‘n verantwoordelike manier bedryf
  • as skakeling tussen die bedryf en die regulerende gesag ten opsigte van wetgewing op te tree
  • as skakeling tussen die bedryf en die publiek, sowel as landbou-organisasies op te tree om te help om kongresse te reël, sowel as met opleiding en inligting in die gebruik van kunsmis. Die Bemestingshandleiding, BASOS, ens. is bewys van die maatskappy se bydraes
  • bystand met die registrasie van produkte deur middel van gehaltebeheer deur die LNR, Graan SA en die Regering te verleen.

FERTASA het ‘n gedragskode en standaarde wat elke lid aangemoedig word om na te kom. Hierdie riglyne word nagesien en, indien suksesvol, word ‘n voldoeningsertifikaat uitgereik. Omnia was een van die eerste maatskappye wat hierdie sertifikasie ontvang het.