VOLHOUBAARHEID

Environment & safety [photo] 

Omgewing en veiligheid

Omnia Kunsmis is verbind tot die verantwoordelike bestuur van al sy bedrywighede om die impak op die regering te verminder. Daarom ondersteun ons beste praktyke, soos deur wetgewing voorgeskryf word.

Verantwoordelike Sorg (“Responsible Care”)

Sedert die begin van Responsible Care® in Suid-Afrika in 1994, is Omnia ‘n ondersteuner en ondertekenaar van die Responsible Care® handves. Die maatskappy het homself daartoe verbind om die beginsels van die handves voor te staan deur prakties daaraan te werk om voortdurend ons veiligheid-, gesondheid- en omgewingsprestasies regoor die waardeketting te verbeter. Die sleutel-elemente van die handves is ook in die maatskappy se strategie geinkorporeer.

Hierdie verbintenis was duidelik sigbaar toe Omnia Kunsmis die Chemical and Allied Industries Association (CAIA) se Responsible Care®-toekenning vir die mees verbeterde maatskappy in 2013 gewen het. Hierdie prestasie was moontlik gemaak deur die samewerking, oorgawe en dissipline van bestuur en personeel.

As ‘n trotse lid van CAIA, is Omnia verbind tot die ondersteuning van die voortdurende pogings om die volhoubare bestuur van die chemiese industrie te verseker.